BIỂU PHÍ

Các loại phí phát sinh trong quá trình giao dịch btc-e code, bitcoin, ethereum :
BTC-E Code, Bitcoin, Ethereum : Miễn Phí
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu : 15.000 đến 300.000 VNĐ.
DAB - Ngân Hàng TMCP Đông Á : 0.05% số tiền giao dịch, tối thiểu : 5.500 VNĐ.
VCB - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam : 3.300 VNĐ.
Đối với các ngân hàng khác vui lòng điền số Thẻ ATM Nội Địa - 16 số bắt đầu bằng 9... : 11.000 VNĐ.


TÀI NGUYÊN

2%
100%

TỶ GIÁ

MUA ETH
Từ Đến Tỷ Giá
0.50 10,000.00 22,887,807
BÁN ETH
0.50 10,000.00 19,158,446

MUA PM
Từ Đến Tỷ Giá
20.00 199.99 23,800
200.00 499.99 23,890
500.00 11,111.11 23,880
BÁN PM
20.00 199.99 21,500
200.00 499.99 21,510
500.00 11,111.11 21,520